scene in English

Pronunciation
[scène] n. scene

scene in Dutch

Pronunciation
zn. aren; locatie; zicht, vista, uitzicht; scene; een scene maken (slang); dekor

Example Sentences

A big crowd gathered at the scene of the fire.
Een grote menigte kwam bijeen op de plaats van de brand.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A detective arrived upon the scene of the crime.
Een detective kwam aan op plaats delict.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He described the scene in detail.
Hij beschreef de omstandigheden in detail.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In 1980 the Ontario Censor Board banned the film "The Tin Drum, " adapted from the Günter Grass novel, but the media found this silly, and so the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) showed the offending scene that night from coast to coast on the national news.
In de jaren 1970 verbood de filmcensuurcommissie van Ontario de film "De blikken trommel", filmversie van het boek van Günter Grass, maar de media vonden dit dom, en daarom toonde de Canadeese omroep CBC de omstreden passage die avond aan het hele land in de nieuwsuitzending.
pronunciation pronunciation pronunciation err
John became paralyzed upon seeing that scene.
Het zien van dat tafereel deed João verstijven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She was at the crime scene.
Zij was op de plaats delict.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She was at the scene of the crime.
Zij was op de plaats delict.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She was on the scene of the crime.
Zij was op de plaats delict.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The injured were removed from the scene.
De gewonden werden weggevoerd van de plaats van het ongeval.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The pilot described the scene in detail.
De piloot beschreef de scène tot in detail.
pronunciation pronunciation pronunciation errdictionary extension
© dictionarist.com