secure in Dutch

Pronunciation
ww. verzekeren; bereiken; verwerven; beschermen;versterken; afsluiten; opsluiten
bn. zeker; veilig; sterk; gesloten

Example Sentences

These recipes and my mother’s talent would eventually create a secure life for us and for my future family.
Na verloop van tijd zouden deze formules en het talent van mijn moeder ons een veilig leven bezorgen, zowel voor ons als voor mijn toekomstige gezin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A secure income is an important thing for me.
Een vast inkomen is een belangrijk iets voor mij.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is this bolt secure?
Zit dit boutje goed vast?
pronunciation pronunciation pronunciation err
That child felt secure in his mother's arms.
Het kind voelde zich veilig in de armen van zijn moeder.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This bridge looks secure.
Deze brug lijkt stevig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To secure his locker, he uses a padlock.
Om zijn kluisje te beveiligen gebruikt hij een hangslot.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Don't climb that ladder - it's not secure.
Niet op die ladder klimmen; hij is niet veilig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Securing this is a major priority.
De verwezenlijking ervan is het hoofddoel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The agenda is not designed to secure justice for the citizen.
De bedoeling is niet de burgers rechtvaardigheid te garanderen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com