self-esteem in Dutch

Pronunciation
zn. gevoel van eigenwaarde, zelfrespect

Example Sentences

Mary has low self-esteem.
Maria heeft niet genoeg zelfrespect.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We should not regulate 'self-esteem and other conceptual alternatives to breast implants' in Europe.
Wij moeten dus niet Europees "het gevoel van eigenwaarde en andere conceptuele alternatieven voor borstimplantaten" regelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I will walk out of this beautiful and magnificent building feeling a greater sense of self esteem, having a greater voice.
Als ik dit schitterende gebouw weer verlaat, zal dat met grotere zelfachting zijn, met een verder dragende stem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Involvement in sport heightens the sense of personal dignity and self-esteem of the disabled.
Betrokkenheid bij sport zorgt voor meer gevoel van eigenwaarde bij de gehandicapte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Living conditions are crucial for every citizen's self-esteem and sense of social worth.
Huisvestingsomstandigheden zijn bepalend voor het zelfrespect en de sociale waardering van elke burger.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most importantly, it is essential to regain the public's trust and restore the economic self-esteem of each of our countries.
Het belangrijkste is het terugwinnen van het vertrouwen van de bevolking en het herstel van het economisch zelfvertrouwen van onze landen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is the very best social policy that we can put in place, because people who are employed will also develop self-esteem.
Dat is voor ons het allerbeste sociale beleid, want mensen die werk hebben, ontlenen daaraan ook ten dele hun gevoel van eigenwaarde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They are made uneasy by the prospect of national self-esteem being replaced by a far stronger sense of European identity.
Het vooruitzicht dat de nationale zelfbewustheid plaats zou moeten maken voor een steeds sterker wordende Europese identiteit maakt de mensen ongerust.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com