shorts in English

Pronunciation
n. sho rts

shorts in Dutch

Pronunciation
zn. shorts, broek : korte broek, kniebroek, meel : grof meel met zemelen

Example Sentences

She turned towards me, a broad smile parting her lips and once again she became the flirty girl that had stolen my heart just a few short weeks ago.
Ze draaide zich naar me om, een grote glimlach scheidde haar lippen, en ze was opnieuw het flirterige meisje dat een paar weken eerder mijn hart gestolen had.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Titus and I had met only a short few weeks ago at the campsite of Julius Caesar’s great army.
Tito en ik hadden elkaar maar een paar weken van tevoren in het kamp van het grote leger van Julius Caesar ontmoet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But there was too much to see and do in such a short time.
Maar er was te veel te zien en te doen in zo'n korte tijd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Everyone was very cheerful and many of them wore diving goggles, swimsuits, shorts, sandals, waterproof hats…
Allemaal hadden ze zeer goede zin en vele droegen ook duikbrillen, zwemkleding, korte broeken, sandalen, waterdichte capuchons...
pronunciation pronunciation pronunciation err
So one day we all agreed to catch the ferry from a town called St Malo and made the short journey to the island.
Dus op een dag spraken we af om met z'n allen de ferry te nemen vanuit een stad genaamd St. Malo en we maakten een korte trip naar het eiland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A bull with short trousers has escaped.
Een rund in korte broek is ontsnapt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A rabbit has long ears and a short tail.
Een konijn heeft lange oren en een korte staart.
pronunciation pronunciation pronunciation err
After a few years in place of "The international language of Dr. Esperanto" the short name "Esperanto" came into use. Therefore on this day we celebrate all over the world the 125th anniversary of Esperanto.
Enkele jaren later werd in plaats van "De Internationale Taal van doctor Esperanto" gewoonlijk de korte naam "Esperanto" gebruikt. Op deze dag vieren we dus in de hele wereld de 125ste verjaardag van Esperanto.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And just like that, Dima's childhood friend hung up, leaving Dima - as he was before - 99 kopeks short of his goal.
En zo hing Dima's vriend uit zijn kindertijd zomaar op, Dima - net als daarvoor - met 99 kopeke te weinig achterlatend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Art is long, life is short.
De kunst is lang, het leven is kort.
pronunciation pronunciation pronunciation errdictionary extension
© dictionarist.com