stored in Dutch

Pronunciation
bn. voorzien

Example Sentences

Only time would tell what changes might be in store for us.
Alleen de tijd zal uitwijzen welke veranderingen ons te wachten stonden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The long street that covers over 5 million square feet first became famous when two famous department stores, Selfridges and Debenhams, opened in 1909.
De lange straat die zich uitstrekt over meer dan 5 miljoen vierkante voet werd eerst beroemd toen twee beroemde warenhuizen, Selfridges en Debenhams, er openden in 1909.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Later, we saw in the dictionary that “droguería” meant “drug store”.
Later zagen wij in het woordenboek dat “droguería” “drogist” heette.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She shopped, she bought, and she stored.
Ze winkelde, ze kocht, en ze sloeg het op.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She preferred to shop at popular high street stores like Zara, H&M, New Look, and Top Shop.
Zij had de voorkeur om te winkelen in de populaire high street winkels als Zara, H & M, New Look en Top Shop.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They sold books, CDs, computer games, and old toys that were stored in their parents’ garages.
Ze verkochten boeken, CD's, computerspellen en oud speelgoed dat was opgeslagen in de garages van hun ouders.
pronunciation pronunciation pronunciation err
"I'd look like a real James Bond in that, " Dima said to himself, then entered the store.
"Daarin zou ik er als een echte James Bond uitzien, " zei Dima tegen zichzelf, en ging toen de winkel binnen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As he looked through the store window, Dima's eyes widened as they fell upon a gorgeous black suit, and then widened even more when he noticed the 3, 000, 000.99 BYR price tag.
Hij keek door het etalagevenster en zijn ogen werden groot toen ze op een prachtig zwart pak vielen, en zijn ogen werden nog groter toen hij het prijskaartje van 3.000.000, 99 BYR opmerkte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Could you go to the store and grab some eggs?
Zou je naar de winkel kunnen gaan en een paar eieren willen halen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Do they sell notebooks at that store?
Verkopen ze schriften in die winkel?
pronunciation pronunciation pronunciation err


© dictionarist.com