strange in Dutch

Pronunciation
bn. vreemde; raar

Example Sentences

Music is not the only strange medicine she gives her dogs.
Muziek is niet het enige eigenaardige medicijn dat ze haar honden geeft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The idea of a disappearing world might seem strange to you, but Dr. Michael Fay explains it well.
Het idee van een verdwijnende wereld klinkt misschien vreemd voor jou, maar Dr. Michael Fay legt het goed uit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, in Spain, during the summer, in every village there are traditional and popular parties that I have heard of, but many of them were very strange to me and I didn’t understand them very well.
Bovendien zijn er in Spanje in de zomer in alle plaatsen traditionele en geliefde feesten, waarvan ik altijd al gehoord had, hoewel enkele zeer zeldzaam waren en ik ze nooit zo goed begreep.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The dishes seemed very strange to us, we didn’t know what was on the menu, but the food looked very tasty, and the photos of the food seemed really exciting.
De gerechten leken ons allemaal maar vreemd, we wisten niet wat er op de kaart stond, maar de menu´s leken erg lekker te zijn en de foto´s van het eten waren echt verleidelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Asturias we discovered another strange venue, the sidrería.
In Asturië ontdekten wij nog een ander soort van vreemd restaurant, het “sidrería”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There was a great atmosphere: a lot of people have travelled a long way to take part in this strange festival.
De atmosfeer was fantastisch: veel mensen hebben lang gereisd om deel te nemen aan dit eigenaardige festival.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And just as my granddad used to sit me on his knee and tell me about some of the strange things that Englishman will do for cheese, I’ll be able to do the same for my grandchildren.
En net zoals mijn grootvader me op de knie zou nemen en me eigenaardige dingen vertelde over wat een Engelsman wil doen voor kaas zal ik dit ook kunnen doen met mijn kleinkinderen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For some strange reason I talk to me dogs with an Irish accent.
Om een of andere vreemde reden spreek ik mijn honden altijd aan met een Iers accent.
pronunciation pronunciation pronunciation err
God may not play dice with the universe, but something strange is going on with the prime numbers.
God dobbelt dan wel niet met het universum, maar er is iets vreemds gaande met de priemgetallen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Greed makes people do strange things.
Hebzucht zorgt ervoor dat mensen vreemde dingen doen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com