the blind in Dutch

Pronunciation
de blinden

Example Sentences

"I see, " said the blind man, as he picked up his hammer and saw.
"Ik zie", zei de blinde man, toen hij zijn hamer opraapte en zag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Close the blinds.
Doe de luxaflex dicht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the country of the blind, the one-eyed man is king.
In het land der blinden is éénoog koning.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Shut the blinds.
Doe de luxaflex dicht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The blind men walked slowly.
De blinde man liep langzaam.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I see, said the blind man, as he picked up his hammer and saw.
Ik zie, zei de blinde man, toen hij zijn hamer en zaag opraapte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The rapporteur endorses the blind quest for price stability at the expense of economic growth.
Ook de rapporteur is bezeten van het idee dat prijsstabiliteit belangrijker is dan economische groei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Heads of State or Government who took this Union down the blind alley of Nice must now bring it out again.
De staatshoofden en regeringsleiders die ons naar deze doodlopende weg geleid hebben, dienen ons ook weer op het goede spoor te zetten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was criticised as duplicating the American GPS, but that made me think of the fable of the blind man and the paralytic.
Het project is, zo luidde de kritiek, een doublure van het Amerikaanse GPS, maar dat deed me denken aan de fabel van de blinde en de lamme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As a result of the damage to my brain I have been registered as blind with the National Council for the Blind of Ireland.
Als gevolg van een hersenbeschadiging ben ik blind geworden, en ik sta geregistreerd bij de Nationale Raad voor Blinden in Ierland.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com