thermometer in English

Pronunciation
n. thermometer

thermometer in Dutch

Pronunciation
zn. thermometer (apparaat voor het meten v. temperatuur/koorts)

Example Sentences

"Mom, do you know where the thermometer is?" "It's not in the usual place?" "Yeah, I checked."
''Mam, weet jij waar de thermometer is? Hij ligt niet waar hij normaal ligt. Ja, ik heb het gecheckt.''
pronunciation pronunciation pronunciation err
Did you take your temperature with a thermometer in your mouth?
Hebt ge uw koorts genomen met een thermometer in de mond?
pronunciation pronunciation pronunciation err
The thermometer is an instrument for measuring temperature.
Een thermometer is een middel om de temperatuur te meten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is enough mercury in a single thermometer to contaminate fish in a twenty-hectare lake.
In één thermometer zit voldoende kwik om alle vis in een meer van twintig hectare te besmetten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Given that alternatives are available, it is to be welcomed that the mercury thermometer, for example, is consigned to the past.
Er zijn immers alternatieven beschikbaar en daarom is het ook goed dat bijvoorbeeld de kwikthermometer tot het verleden behoort.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We no longer use thermometers containing mercury, and amalgam is generally not used for repairing our teeth.
Wij gebruiken niet langer kwikthermometers en we gebruiken grotendeels geen amalgaam meer om onze tanden mee te vullen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Given that alternatives are available, it is to be welcomed that the mercury thermometer is consigned to the past.
Er zijn alternatieven beschikbaar en daarom is het goed dat de kwikthermometer tot het verleden behoort.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In addition, veterinary thermometers are required for use in the diagnosis of animal diseases.
Bovendien zijn veterinaire thermometers noodzakelijk voor het diagnosticeren van ziekten bij dieren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(SK) Mercury is used in many measuring devices, thermometers and barometers.
(SK) Kwik vindt toepassing in verscheidene meettoestellen, thermometers en barometers.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Barnier, you have just used the metaphor of a thermometer and said that it must not be broken.
Mijnheer Barnier, u sprak eerder over het beeld van een thermometer die we niet moeten laten breken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com