too bad! in Dutch

Pronunciation
tw. jammer : het is jammer!

Example Sentences

Too bad.
Jammer.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It's too bad that I don't need to lose weight.
Jammer dat ik niet hoef af te vallen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was, in fact, in Macedonia that I heard at the time about the Roma population actually not having too bad a time there.
Met name heb ik juist in Macedonië destijds ook van de Roma-bevolkingsgroep gehoord dat zij het daar eigenlijk goed naar hun zin hadden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I actually think that I have not made too bad a job of it.
Ik vind dat ik dat ook op een nette manier heb gedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This does not sound too bad a compromise.
Dat lijkt me geen al te slecht compromis.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The message was really something like 'business as usual' , too bad, we shall just carry on, give Ireland another chance.
Het signaal was eigenlijk zoiets van business as usual, jammer, wij gaan gewoon door, een tweede kans voor Ierland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is too bad that group discipline is allowed to decide these matters.
Het is niet goed dat de fractie het stemgedrag in dergelijke aangelegenheden bepaalt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is just too bad. Such is life.
Helaas, zo is het leven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The United States of America has been Georgia's best ally, but Israel has not been too bad for Georgia either.
De Verenigde Staten van Amerika zijn Georgië's beste bondgenoot geweest, maar Israël is ook niet slecht geweest voor Georgië.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission's plans do not appear too bad, but I do have one question.
De voornemens lijken mij niet slecht, maar ik heb toch een vraag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com