vanquish in Dutch

Pronunciation
ww. overwinnen

Example Sentences

I denounce this war and the ensuing split between victors and vanquished.
Die oorlog en de daaruit voortvloeiende tweedeling tussen overwinnaars en overwonnenen wijs ik af.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have always known that this conflict, so long and painful, would, at its end, have neither victor nor vanquished.
We weten allang dat dit conflict, dat al zo lang geduurd heeft en al zo veel leed tot gevolg heeft gehad, geen winnaars of verliezers zal opleveren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The saying goes: ‘Glory to the victor, honour to the vanquished!’
Het gezegde luidt: “Glorie aan de overwinnaar, eer aan de overwonnenen!”
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

conquer: defeat, beat, rout, trounce, win, outdo, surpass

dictionary extension
© dictionarist.com