address in Polish

Pronunciation
n. adres, lokacja, odbiorca, zręczność, zgrabność, obejście, przemówienie, odezwa, alokucja
v. adresować, zaadresować, skierować, zwracać się do, odezwać się, tytułować, poświęcać się czemuś, skierowywać, odzywać się

Example Sentences

“Hey,” I said suddenly, addressing myself to the silent circle. “Do you know what you look like? You look as if you have seen a ghost – that’s how you look!” The dogs continued to gaze at me.
„Hej!”, powiedziałem nagle, zwracając się do cichego okręgu. „Wiecie, jak wyglądacie? Wyglądacie, jakbyście zobaczyli ducha - tak wyglądacie!” Psy kontynuowały patrzenie się na mnie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Write your address here.
Napisz tutaj swój adres.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He addressed the audience in a soft tone.
Miękkim tonem zwrócił się do publiczności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He addressed the audience in a soft voice.
Miękkim głosem zwrócił się do publiczności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She asked me if I knew his address.
Zapytała mnie czy znam jego adres.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She asked me if I knew her address.
Zapytała mnie, czy znam jej adres.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wrote the wrong address on the envelope.
Napisałem błędny adres na kopercie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What's your e-mail address?
Jaki jest twój adres e-mail?
pronunciation pronunciation pronunciation err
If I had known her address, I would have written her a letter.
Gdybym znał jej adres, napisałbym jej list.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I forgot my email address.
Zapomniałem mojego adresu email.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com