addressing in Polish

Pronunciation
v. skierować, adresować, zwracać się do, odezwać się, tytułować, poświęcać się czemuś

Example Sentences

“Hey,” I said suddenly, addressing myself to the silent circle. “Do you know what you look like? You look as if you have seen a ghost – that’s how you look!” The dogs continued to gaze at me.
„Hej!”, powiedziałem nagle, zwracając się do cichego okręgu. „Wiecie, jak wyglądacie? Wyglądacie, jakbyście zobaczyli ducha - tak wyglądacie!” Psy kontynuowały patrzenie się na mnie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Write your address here.
Napisz tutaj swój adres.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He addressed the audience in a soft tone.
Miękkim tonem zwrócił się do publiczności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He addressed the audience in a soft voice.
Miękkim głosem zwrócił się do publiczności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She asked me if I knew his address.
Zapytała mnie czy znam jego adres.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She asked me if I knew her address.
Zapytała mnie, czy znam jej adres.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wrote the wrong address on the envelope.
Napisałem błędny adres na kopercie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What's your e-mail address?
Jaki jest twój adres e-mail?
pronunciation pronunciation pronunciation err
If I had known her address, I would have written her a letter.
Gdybym znał jej adres, napisałbym jej list.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I forgot my email address.
Zapomniałem mojego adresu email.
pronunciation pronunciation pronunciation err


© dictionarist.com