advantageous in Polish

Pronunciation
a. korzystny, pożyteczny, dodatni

Example Sentences

In any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
W każdym razie uważam, że konieczne jest ustalenie korzystnej specjalizacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has to be crystal clear that this means the tariffs of the regulation shall apply so that patients can benefit from the most advantageous system.
Powinno być całkowicie jasne, że to oznacza, iż stawki określone w przepisach są stosowane, aby pacjenci mogli skorzystać na najlepszym systemie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately, there is still some confusion about the energy-efficiency of LED bulbs, as they turn out to be somewhat less advantageous than manufacturers made it seem.
Niestety w dalszym ciągu utrzymuje się pewna dezorientacja co do efektywności energetycznej żarówek LED, okazuje się bowiem, że są one mniej korzystne, niż przedstawiali to ich producenci.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Developing a strategy to ensure stabilisation and development in the region is advantageous both for the countries of the EU and for Russia.
Wypracowanie strategii zapewniającej stabilizację i rozwój dla tego regionu jest korzystne zarówno dla państw Unii, jak i Rosji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This regulation brought in advantageous operating conditions which strengthened competition in the automotive market.
Rozporządzenie to wprowadziło korzystne, wzmacniające konkurencję, warunki funkcjonowania na rynku motoryzacyjnym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beyond being wrong, immoral, unjust and inhumane, violence is not worthwhile: it is not advantageous.
Przemoc jest nie tylko zła, niemoralna, niesprawiedliwa i nieludzka, ale również bezsensowna - nie przynosi bowiem korzyści.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They work when they are sick, because it is financially more advantageous.
Chorując pracują, ponieważ finansowo jest to bardziej korzystne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
More intensive dialogue will be advantageous to both sides.
Bardziej intensywny dialog będzie korzystny dla obu stron.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this context, the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and Ukraine is advantageous to both parties.
W tym kontekście umowa dotycząca współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą jest korzystna dla obu stron.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that the agreement that has just been renewed continues to prove advantageous to both parties.
Mam nadzieję, że dopiero co przedłużona umowa okaże się w dalszym ciągu korzystna dla obu stron.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

giving an advantage: profitable, beneficial, good, preferential, positive, discriminatory, plus, expedient, opportune
appropriate for achieving a particular end; implies a lack of concern for fairness: expedient
dictionary extension
© dictionarist.com