congregate in Polish

Pronunciation
v. zgromadzić się

Example Sentences

When there are problems in Europe, people congregate in Brussels: more integration.
Kiedy kłopoty dotykają Europy, ludzie zbierają się w Brukseli: więcej integracji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
People congregated in Moscow: more socialism.
W Moskwie gromadziły się tłumy: więcej socjalizmu.
pronunciation pronunciation pronunciation err© dictionarist.com