considerate in Polish

Pronunciation
a. uważający, względny, delikatny, uprzedzający, taktowny, ostrożny

Example Sentences

Tom is considerate.
Tom jest rozważny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Besides the fundamental goal of a modal shift from road to rail, drivers' behaviour and vehicle safety, as well as considerate driving and compliance with traffic rules, are of course all key factors.
Oprócz podstawowego celu, jakim jest przejście z transportu drogowego na kolejowy, kluczowymi elementami są również zachowania kierowców i bezpieczeństwo pojazdów, a także rozważna jazda i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Union is and should continue to be a global power that is considerate towards its own citizens and to others who are entering.
Unia Europejska jest i w dalszym ciągu powinna być globalną potęgą, która liczy się z własnymi obywatelami, jak również przyjezdnymi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You must be constructive, yet be considerate to the countries which have yet to ratify.
Musi pan postępować konstruktywnie, ale jednocześnie rozważnie w stosunku do państw, które jeszcze go nie ratyfikowały.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

showing concern for the rights and feelings of others: unselfish, kind, thoughtful, tactful
dictionary extension
© dictionarist.com