divulge in Polish

Pronunciation
v. rozgłaszać, bajdurzyć

Example Sentences

If a service provider inadvertently divulges an individual's personal information on the Internet, they must properly notify the person of that fact.
Jeżeli dostawca usług nieumyślnie ujawni informacje osobowe danej osoby w Internecie, musi on należycie powiadomić tę osobę o takim zdarzeniu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Who divulged this information, where it came from, and whether it is true remains unknown, and nobody has taken responsibility for publicising it.
Nie wiadomo, kto ujawnił te informacje, skąd pochodziły i czy są prawdziwe - i nikt nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rozpowszechnienie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the price is high, and it has only partially been divulged.
Jednakże cena jest wysoka i została tylko częściowo ujawniona.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Besides, I can quite imagine bank deposits being frozen before the fact is divulged, or the money would be on the other side of the world in a flash.
Poza tym, mogę wyobrazić sobie zamrożenie depozytów bankowych zanim ten fakt zostanie ujawniony, bo w przeciwnym wypadku pieniądze znajdą się w mgnieniu oka po drugiej stronie globu.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

bare: publish, disclose, reveal, confess
dictionary extension
© dictionarist.com