duct in Polish

Pronunciation
n. kanał, przewód, akwedukt, cewka {techn.}, droga

Example Sentences

In order to promote these networks, consideration must be given to risk-sharing for the funding of new facilities and to sharing of ducts.
W celu promowania tych sieci należy wziąć pod uwagę podział ryzyka w kwestii finansowania nowych urządzeń i współużytkowania przewodów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Besides the telecommunications companies, other public enterprises must also be involved in duct-sharing.
Oprócz firm telekomunikacyjnych we współużytkowaniu przewodów muszą brać udział także inne przedsiębiorstwa publiczne.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

passageway for liquid: conduit, canal, pipe, sewer, strait, tube, gutter© dictionarist.com