favoured in Polish

Pronunciation
v. sprzyjać, faworyzować, popierać, służyć, wyforować, wyróżniać, protegować, potwierdzać, poszczęścić, szczęścić, zaszczycać, dopisać

Example Sentences

Tibby was a favoured servant and Cleopatra had given her a comfortable place to call her own.
Tibby była ulubioną służącą i Kleopatra dała jej wygodne miejsce, które mogła nazywać swoim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Titus was a favoured and trusted soldier of Caesar's and I was nothing more than a servant to my Queen.
Tytus był ulubionym i zaufanym żołnierzem Cezara, a ja zaledwie służącą mojej Królowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am in favor of a German orthographic reform.
Popieram reformę ortografii niemieckiej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wonder if you'd do me a favor.
Zastanawiam się, czy zrobiłbyś coś dla mnie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm going to do you a favor.
Zrobię ci przysługę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have a big favor to ask.
Mam do ciebie wielką prośbę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some students neglect their studies in favor of sports.
Niektórzy uczniowie zaniedbali naukę na rzecz sportu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In principle I agree with the Council that everyone needs to exercise thrift and areas where savings can be made have to be found, but I am not in favour of a universal 2% policy.
Zgadzam się z Radą co do zasady, że każdy musi postępować oszczędnie i że należy znaleźć obszary, w których można poczynić oszczędności. Nie zgadzam się jednak z ogólnie narzuconą polityką 2%.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let me be very clear here: Parliament firmly favours a Community solution for the Galileo project and, in the overall context, awaits new proposals from the Commission.
Chcę tu powiedzieć bardzo wyraźnie: Parlament zdecydowanie popiera rozwiązania Wspólnoty w odniesieniu do projektu Galileo i, w ogólnym kontekście, oczekuje nowych projektów ze strony Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is his favor to be alive now.
Tylko dzięki niemu żyję do tej pory.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com