organize in Polish

Pronunciation
v. organizować, zorganizować, zrzeszać, aranżować, sformować, uporządkować, zakładać, zmontować, urządzić, zrzeszyć, uporządkowywać, założyć, urządzać

Example Sentences

Being well-organised also helped her feel happier.
Bycie dobrze zorganizowaną pomogło jej też poczuć się szczęśliwszą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De-cluttering her room has helped her become more organised.
Uporządkowanie swojego pokoju pozwoliło jej stać się bardziej zorganizowaną.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was one of Berlin's more typical things, the weekend flea market. So I organised my life little by little, and when spring came, near the last days of my Erasmus stay, I couldn't believe how fast everything had passed.
Zatem zorganizowałem swoje życie krok po kroku, a gdy nadeszła wiosna i ostatnie dni mojego pobytu z Erasmusem, nie mogłem uwierzyć jak szybko wszystko minęło.
pronunciation pronunciation pronunciation err
William is so organized. He's always on top of things.
William jest świetnie zorganizowany. Zawsze wszystko ma pod kontrolą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Always keep your workplace organized.
Zawsze miej zorganizowane miejsce pracy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Will we organize an afternoon at the park?
Czy zorganizujemy popołudnie w parku?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
Amnesty International często organizuje publiczne protesty wspierające więźniów politycznych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, Article 152 is, to my mind, not up to standard after all when it comes to organising effective European action in future.
Na koniec dodam, że jeśli chodzi o organizowanie w przyszłości skutecznych europejskich działań, artykuł 152 tak czy inaczej nie spełnia wymaganych standardów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the resolution that it will adopt this morning, Parliament will also reiterate its support for President Calderón in the fight against drug trafficking and organised crime.
Parlament w rezolucji, jaką przyjmie dziś rano, da również ponownie wyraz poparcia dla prezydenta Calderóna w walce z handlem narkotykami i zorganizowaną przestępczością.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We advocate closer cooperation in the fight against organised crime, terrorism and drug trafficking, based on the principles of shared responsibility and strict adherence to international law.
Opowiadamy się za ściślejszą współpracą w walce ze zorganizowaną przestępczością, terroryzmem i handlem narkotykami, opierając się na zasadzie współodpowiedzialności oraz ścisłego przestrzegania prawa międzynarodowego.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com