overpower in Polish

Pronunciation
v. pokonać, zmóc, zwalczać, obezwładniać, pokonywać, zwalczyć

Example Sentences

A sudden wave of sickness overpowered him.
Obezwładnił go nagły atak mdłości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is not the system we should be bringing in, with a bureaucratic Europe and major corporations and multinationals that want to invade Italy and overpower our enterprises.
Nie taki system powinniśmy wprowadzać, system zbiurokratyzowanej Europy i olbrzymich korporacji wielonarodowych, które chcą podbić Włochy i wyprzeć nasze przedsiębiorstwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, their feeling of satisfaction would probably overpower their feeling of amazement.
Jednakże ich uczucie satysfakcji byłoby prawdopodobnie silniejsze niż ich uczucie zdziwienia.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

overcome: subdue, discomfit, stun, overwhelm

dictionary extension
© dictionarist.com