production in Polish

Pronunciation
n. produkcja, fabrykat, wytwórczość, wydobycie, wyrób, wyprodukowanie, wytworzenie, wytwarzanie, fabrykacja, produkowanie, wyrabianie, inscenizacja, wystawienie, twór, utwór, tworzenie, twórczość, rodzenie, płodzenie
a. produkcyjny

Example Sentences

They want to increase food production by growing new kinds of rice.
Chcą zwiększyć produkcję żywności wprowadzając nowe gatunki ryżu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology?
Czy wczesnośredniowieczne hutnictwo szkła stanowiło kontynuację szklarskiej technologii Rzymian?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Production at this factory has increased by 20%.
Produkcja w tej fabryce wzrosła o 20%
pronunciation pronunciation pronunciation err
That would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.
Doprowadziłoby to do zwiększenia emisji dwutlenku węgla, gazu w głównej mierze odpowiedzialnego za globalne ocieplenie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
According to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
Według szacowań, produkcja stali osiągnie w tym roku 100 milionów ton.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He put forward a plan for improving the rate of production.
Przedstawił plan podniesienia produkcji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Car production in that year reached a record 10 million vehicles.
Produkcja samochodów w tamtym roku wyniosła rekordowe 10 milionów pojazdów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have cut back production by 20%.
Ograniczyliśmy produkcję o 20%.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He told me to cut down the cost of its production.
Kazał mi ograniczyć koszty życia.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

the act or process of producing something: steel production, rainmaking, devising, human activity, human action, fashioning, canalisation, foliation, act, growing, making, deed, canalization
a presentation for the stage or screen or radio or television: staging, coup de theatre, presentation, theatrical production
an artifact that has been created by someone or some process: flick, picture show, work, brainchild, creation, outturn, paper, spin-off, film, movie, turnery, end product, motion-picture show, by-product, picture, product, pic, piece of work, volume, moving-picture show, fruit, turnout, inspiration, motion picture, job, yield, deliverable, magazine, byproduct, newspaper, output, book, moving picture
(law) the act of exhibiting in a court of law: exhibition
a display that is exaggerated or unduly complicated: display


© dictionarist.com