propitious in Polish

Pronunciation
a. pomyślny, sprzyjający, korzystny, przychylny, łaskawy

Example Sentences

We believe that it is not propitious to automatically incorporate the leverage ratio into Pillar 1 from 2018 but that there should instead be an evaluation process first.
Uważamy, że automatyczne włączenie wskaźnika dźwigni do 1. filara od 2018 roku byłoby niewłaściwe; miast tego należy najpierw przeprowadzić odpowiednią ocenę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If the current events result in democratic regimes, as we all hope, regimes that will listen to the wishes of the people, the climate in the region will become even less propitious for Israel.
Jeśli bieżące wydarzenia doprowadzą, na co wszyscy liczymy, do powstania demokratycznych systemów - systemów, wsłuchujących się w życzenia obywateli - to klimat w regionie stanie się jeszcze mniej pomyślny dla Izraela.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

presenting favorable circumstances; likely to result in or show signs of success: golden, propitiousness, prosperous, favourable, auspiciousness, lucky, auspicious, favorable, gracious
dictionary extension
© dictionarist.com