reformation in Polish

Pronunciation
n. poprawa, reformacja, reformowanie, przekształcenie

Example Sentences

It is an opportunity for a collective reformation of our commitment and political will to create an area of peace, stability and shared prosperity in the Mediterranean.
Będzie to okazją do wspólnego zreformowania form zaangażowania i umocnienia dobrej woli politycznej w celu stworzenia przestrzeni pokoju, stabilności i wspólnego dobrobytu w regionie Morza Śródziemnego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The 2003 and 2004 reforms were important stages in the reformation of the common agricultural policy (CAP).
Reformy przeprowadzone w latach 2003 i 2004 stanowiły ważne etapy zmiany wspólnej polityki rolnej (WPR).
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com