reprimand in Polish

Pronunciation
n. nagana, przygana, reprymenda, gromienie, napominanie, napomnienie, strofowanie, uwaga
v. nagana: udzielać nagany, przyganiać, strofować, skarcić, karcić, napominać, gromić

Example Sentences

You will not need to reprimand me - I knew that that was what you intended to do and I did not want to give you that pleasure.
Nie będzie pan musiał mnie upominać - przewidziałem, że zechce pan to zrobić i dlatego nie dałem panu tej satysfakcji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you believe that I am obliged to follow the opinion of a single institute and ignore that of all the others, then please tell me so and you can reprimand me for this.
Jeżeli uważają państwo, że jestem zobowiązany kierować się opinią jednego instytutu i zignorować opinie pozostałych, to proszę mi o tym powiedzieć, a następnie mogą mnie państwo za to ganić.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe must strongly reprimand the States to be responsible, stable and serve the future generations.
Europa musi udzielić stanowczej reprymendy państwom członkowskim, tak by były odpowiedzialne, stabilne i służyły przyszłym pokoleniom.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Ombudsman has issued not one, not two, but three reprimands and yet no action has been taken.
Rzecznik udzielił nie jednej, nie dwóch, ale trzech reprymend, a mimo to nie podjęto żadnych zasad.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would ask you to reprimand him.
Proszę o udzielenie mu nagany.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Please reprimand the Member for this behaviour.
Proszę go upomnieć za to zachowanie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For that, he was reprimanded by the Rules of Procedure incarnate, Mr Corbett.
Został za to upomniany przez żywe wcielenie regulaminu, pana posła Corbetta.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You have pointed out, I remember, that Italy holds a record: that of judgments against that pile of rubbish that is Italian justice, with twenty years of futile reprimands.
Podkreślił pan, jak pamiętam, że Włochy posiadają zapis: orzeczeń przeciwko temu stosowi śmieci, jakim jest włoski wymiar sprawiedliwości, z dwudziestoma latami daremnych reprymend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(The President interrupted the speaker to reprimand some Members who were causing a disturbance)
(Przewodniczący przerwał mówcy, aby upomnieć niektórych posłów i posłanki którzy zakłócali porządek)
pronunciation pronunciation pronunciation err
Vladimír Železný is reprimanded.
Vladimír Železný otrzymał upomnienie.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

lecture: admonish, scold, upbraid, censure


© dictionarist.com