shorts in Polish

Pronunciation
n. szorty

Example Sentences

But there was too much to see and do in such a short time.
Ale było za dużo do zobaczenia i do zrobienia w tak krótkim czasie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She turned towards me, a broad smile parting her lips and once again she became the flirty girl that had stolen my heart just a few short weeks ago.
Odwróciła się do mnie z szerokim uśmiechem na ustach i znowu stała się zalotną dziewczyną, która skradła moje serce zaledwie kilka krótkich tygodni temu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So one day we all agreed to catch the ferry from a town called St Malo and made the short journey to the island.
Zatem jednego dnia postanowiliśmy wszyscy wsiąść na prom w mieście pod nazwą St. Malo i udać się w krótką podróż na wyspę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There were thousands of people! Everyone was very happy and many of them wore diving goggles, swimsuits, shorts, sandals, waterproof hats…
Były tam tysiące osób! Każdy był bardzo szczęśliwy i wiele z nich nosiło okulary do nurkowania, stroje kąpielowe, szorty, sandały, wodoodporne kapelusze…
pronunciation pronunciation pronunciation err
Titus and I had met only a short few weeks ago at the campsite of Julius Caesar’s great army.
Tytus i ja poznaliśmy się zaledwie kilka krótkich tygodni temu w obozie wielkiej armii Juliusza Cezara.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In a very short time, the maid was back with the blanket.
W bardzo krótkim czasie służąca wróciła z kocem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There was one in particular he recalled that gave him a fright: “I saw in my dream that Christian had only walked a short distance, when he saw a hideous devil, coming over the field to meet him”.
Było jedno w szczególności, które sobie przypomniał, które go wystraszyło: „Widziałem w moim śnie, że Christian przeszedł tylko krótki dystans, kiedy zobaczył okropnego diabła, idącego przez pole, żeby go spotkać.”
pronunciation pronunciation pronunciation err
Her hair is very short.
Jej włosy są bardzo krótkie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She has short hair.
Ona ma krótkie włosy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She likes short skirts.
Ona lubi krótkie spódniczki.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

underpants worn by men: underpants, drawers, boxers, underdrawers, boxershorts
trousers that end at or above the knee: hot pants, Jamaica shorts, trunks, pant, Bermuda shorts, short pants, trouser, lederhosen


dictionary extension
© dictionarist.com