slap in Polish

Pronunciation
n. klaps, mlask, plask, plaśnięcie, klask, trzepnięcie
v. uderzać się, klapać, poklepać, trzepać, plasnąć, policzkować, pacnąć, spoliczkować, klapnąć, plaskać

Example Sentences

She slapped him in the face.
Spoliczkowała go.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She slapped his face.
Uderzyła go w twarz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I slapped his face.
Uderzyłam go w twarz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Instead of slapping him in the face, she spit in it, and walked contemptuously away.
Zamiast go spoliczkować, napluła mu w twarz i odeszła z pogardą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She gave him a slap in the face.
Wymierzyła mu policzek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the heat of the moment, Tom slapped Mary.
W porywie chwili Tom spoliczkował Mary.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom kissed Mary and she slapped him.
Tom pocałował Mary, a ona go uderzyła.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I felt like slapping her in the face.
Miałem ochotę uderzyć ją w twarz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(HU) After the January gas crisis, the common European energy policy has in recent days once again received a slap in the face.
(HU) Po styczniowym kryzysie gazowym, wspólnej europejskiej polityce energetycznej wymierzono ostatnio jeszcze jeden policzek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If Europe attempts to ban or restrict the traditions of other democratic countries, goodwill might just come back later and slap it in the face.
Jeśli Europa spróbuje zakazać lub ograniczyć tradycje innych demokratycznych krajów, dobra wola może wkrótce odbić się rykoszetem.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

blow: hit, smack, spank, patdictionary extension
© dictionarist.com