subdue in Polish

Pronunciation
v. podbić, pokonać, zawojować, zapanować, zawładnąć, obezwładniać, hołdować, złagodzić, przyciszyć, przyciemniać, stonować, przytłumiać, podbijać, pokonywać, zawojowywać, zapanowywać, złagadzać, przytłumić

Example Sentences

The clamp-down by the government has not subdued the voices of democratic dissent.
Represje rządu nie stłumiły głosów odmiennych poglądów demokratycznych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this environment of subdued inflationary pressures, we continued with our policy of lowering our key rates further.
W atmosferze tłumionej presji inflacyjnej EBC kontynuował swą politykę dalszego obniżania kluczowych stóp.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For millennia, the Chinese tried to subdue the lands of the Uyghurs, and many times they failed in their fight to subdue these lands.
Przez tysiąclecia Chińczycy próbowali podporządkować sobie tereny Ujgurów i wiele razy przegrali walkę o kontrolę nad tymi terenami.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com