syndicate in Polish

Pronunciation
n. syndykat, konsorcjum, koncern

Example Sentences

Then we will finally be able to take up the fight against organised crime in Europe, including people-trafficking and mafia-like crime syndicates.
Wtedy wreszcie będziemy mogli podjąć walkę ze zorganizowaną przestępczością w Europie, w tym z handlem ludźmi i mafijnymi syndykatami przestępczymi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One possibility would also be to set up a syndicate to administer the flow of gas through Ukraine: that would be a quick and urgent measure.
Pewną możliwością byłoby także ustanowienie syndykatu, który administrowałby przepływem gazu przez Ukrainę: byłby to środek możliwy do szybkiego i pilnego wdrożenia.
pronunciation pronunciation pronunciation err© dictionarist.com