trench in Polish

Pronunciation
n. rów, bruzda, transzeja, okop
v. przekopać rowami
a. okopowy

Example Sentences

The European Union is where we settle the disputes, where young men previously resolved them by killing each other in trenches.
Unia Europejska jest miejscem, w którym rozstrzygamy spory, jakie młodzi ludzie wcześniej rozwiązywali zabijając się wzajemnie w okopach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For example in the Kadet Trench and in the Bosphorus, as one of my fellow Members has mentioned, there should in future be compulsory pilotage.
Jak wspomniał jeden z kolegów posłów, na przykład w Rowie Kadeta i w cieśninie Bosfor należałoby w przyszłości wprowadzić obowiązkowy pilotaż.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The units of about 100 troops, most of them Nigerian, fought off the first attack before falling back to trenches, firing through the night until their ammunition ran out.
Jednostki około 100 oddziałów, w większości nigeryjskie, odparły pierwszy atak zanim skryły się w okopach, skąd strzelały przez całą noc aż skończyła im się amunicja.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we persevere now, then the European Union will dominate this market for decades to come, hence this appeal to the European manufacturers to abandon the trenches and go on the offensive.
Jeżeli będziemy kontynuować nasze wysiłki, Unia Europejska zdominuje ten rynek na całe dziesięciolecia. Stąd apel do europejskich producentów, by wyszli z okopów i przeszli do ofensywy.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

fortification: defense, bulwark, palisade, dike, stockade, fortdictionary extension
© dictionarist.com