addresses in Romanian

Pronunciation
n. curte

Example Sentences

I wrote down her address so that I wouldn't forget it.
I-am notat adresa ca să nu o uit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Stuart handed me a piece of paper with an address written on it.
Stuart mi-a întins o bucată de hârtie cu o adresă scrisă pe ea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is my email address.
Aceasta este adresa mea de e-mail.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wrote a wrong address on the envelope.
Am scris o adresă greşită pe plic.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Please tell me your address.
Te rog spune-mi adresa ta.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All you have to do is to write your name and address here.
Tot ce trebuie să faci este să-ți scrii numele și adresa aici.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She took the pen and wrote the address.
Ea a luat pixul și a scris adresa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What's your e-mail address?
Care este adresa ta de e-mail?
pronunciation pronunciation pronunciation err
What's your e-mail address?
Care este adresa dumneavoastra de e-mail?
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you are addressed in person, you have the opportunity to respond briefly.
Dacă cineva emite remarci ce privesc personal un vorbitor, acesta poate răspunde pe scurt.
pronunciation pronunciation pronunciation err


© dictionarist.com