amendment in Romanian

Pronunciation
n. îmbunătăţire, amendare, amendament, îndreptare, rectificare

Example Sentences

You were the one who introduced 18 amendments to your own report.
Dumneavoastră aţi introdus 18 amendamente la propriul raport.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
Comisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For these reasons I voted for the 45th amendment.
Acestea sunt motivele pentru care am votat pentru amendamentul 45.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My amendment to make more funds available for this in the budgetary procedure has been rejected by, inter alia, the European Commission.
Amendamentul meu privind o mai mare disponibilitate de fonduri în acest scop în cadrul procedurii bugetare a fost respins, inter alia, de Comisia Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission is consequently paying close attention to an analysis of the Member State reports and a possible future amendment of the Community's regulations in this area.
În consecinţă, Comisia acordă o atenţie sporită unei analize a rapoartelor statelor membre şi unei posibile modificări viitoare a reglementărilor comunitare din acest domeniu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The proposed amendments and supplements relating to reproductive health which the EP has voted for deny the right to life and violate the principle of subsidiarity.
Amendamentele propuse şi completările referitoare la sănătatea reproductivă pe care Parlamentul European le-a votat neagă dreptul la viaţă şi încalcă principiul subsidiarităţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The amendments tabled by the Group of the Greens/European Free Alliance concerning anti-discrimination, minority rights and social rights have been adopted either wholly or in part.
Amendamentele propuse de Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană privind nediscriminarea, drepturile minorităţilor şi drepturile sociale au fost adoptate fie în totalitate, fie parţial.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can already see the Commissioner's letter of amendment: I am sure the draft is already finished and ready for submission to the Committee on Budgets.
Întrezăresc deja scrisoarea de rectificare a Comisarului: sunt sigur că proiectul este deja finalizat şi pregătit să fie înaintat Comisiei pentru bugete.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I welcome the approval of Amendment 35, which is very reasonable, but in my view, a number of aspects of the report cannot be accepted.
Salut aprobarea amendamentului 35, care este foarte rezonabil, însă o serie de aspecte ale raportului nu pot fi din punctul meu de vedere acceptate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why I supported Amendment 24.
Iată de ce am susţinut amendamentul 24.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

the act of amending or correcting: correction, rectification
a statement that is added to or revises or improves a proposal or document (a bill or constitution etc.): statement
dictionary extension
© dictionarist.com