annoying in Romanian

Pronunciation
a. cicălitor, supărător, enervant, agasant, neplăcut, sâcâitor, jenant, greu, inoportun

Example Sentences

It annoys me if you speak your American English without opening your mouth.
Mă enervează, dacă vorbeşti engleza ta americană, fără să deschizi gura.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My parents keep arguing about stupid things. It's so annoying!
Părinții mei continuă să se certe pentru lucruri stupide. E atât de enervant!
pronunciation pronunciation pronunciation err
My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
Prietenii mei spun mereu că sunt prea calm, dar familia mea spune mereu că sunt prea enervant.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So annoying... Now I get a headache whenever I use the computer!
Cât de enervant... Acum mă doare capul ori de câte ori folosesc calculatorul!
pronunciation pronunciation pronunciation err
As far as the Economic Recovery Plan is concerned, I must say that I am really annoyed with the Commission.
În ceea ce priveşte Planul de redresare economică, trebuie să vă spun că eu sunt foarte supărat pe Comisie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
Sunt supăraţi pentru că nu mai pot îndura această situaţie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The citizens are not annoyed with the Italian Government.
Cetăţenii nu sunt supăraţi pe guvernul italian.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What is happening now is annoying.
Ceea ce se întâmplă acum este supărător.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, it is also annoying that Parliament, which has always been very cooperative, has not been given the necessary information.
Cu toate acestea, este supărător şi faptul că Parlamentului, care a fost întotdeauna foarte cooperant, nu i-au fost furnizate informaţiile necesare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It annoys a lot of people and as has already been said, except for an alibi, it has produced no results.
Deranjează foarte multe persoane şi, aşa cum s-a spus deja, cu excepţia unui alibi, nu a produs niciun rezultat.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

causing irritation or annoyance: disagreeable, pestering, nettlesome, plaguey, plaguy, galling, teasing, vexing, pesky, bothersome, vexatious, pestiferous, irritating
the act of troubling or annoying someone: annoyance, red flag, mistreatment, exasperation, irritation, vexation© dictionarist.com