beat in Romanian

Pronunciation
n. bătaie, batere a măsurii {muz.}, caier, lovitură, măsură {muz.}, patrulare, rit, timp
v. bate, lovi, pulsa, funcţiona, da, face ceva fără rost, doborî, suna, scutura, frământa, bate măsura {muz.}, bătători, întrece, învinge, depăşi, ticăi, izbi: se izbi, bate metalul, stropşi

beat in English

a. drunk, drunken, boozy, intoxicated, tipsy, groggy, befuddled, elevated, inebriate, sottish
id. drink: in drink, wine: in wine, cup: in one's cups, fuddle: on the fuddle

Example Sentences

He was beaten with an iron rod during a violent soccer match.
El a fost bătut cu o bară metalică în timpul unui violent meci de fotbal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When it comes to cooking, no one can beat me.
Când vine vorba de gătit, nimeni nu mă întrece.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My heart skipped a beat when my wife told me she was pregnant.
Inima mi s-a oprit un moment când soţia mea mi-a spus că este însărcinată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
His heart beat with excitement.
Inima lui a bătut cu emoție.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Last year we witnessed uniformed policemen beating up civilians in Slovakia.
Anul trecut am văzut cum poliţişti în uniformă băteau civili în Slovacia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This kind of provision was exceptionally useful as a stick for beating not only individuals but also, and above all, the press.
Acest tip de dispoziţie a fost deosebit de folositor ca instrument de biciuire atât a persoanelor fizice cât şi, mai presus de toate, a presei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is a particularly weak argument, but any stick will apparently do to beat a dog and to hold debates, to provide real arguments for an issue such as pay for stay-at-home parents.
Este un argument foarte şubred, dar aparent orice soluţie poate rezolva problema şi poate justifica orice dezbatere, poate a furniza argumente reale pentru o chestiunea ca remunerarea părinţilor care stau acasă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These refugees claimed they were detained by Thai authorities on a remote island for two months, and that they were beaten before being forced onto boats and left to their fate.
Aceşti refugiaţi pretind că au fost reţinuţi de autorităţile thailandeze pe o insulă îndepărtată timp de două luni şi că au fost bătuţi înainte de a fi forţaţi să intre în bărci şi lăsaţi în voia sorţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have also beaten the English, the French, the Italians and the Scottish.
I-am învins şi pe englezi, pe francezi, pe italieni şi pe scoţieni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is another example of police violence against members of the Attack party, in the wake of the beating suffered by the MEP, Dimitar Stoyanov, and a municipal councillor from Sofia.
Acesta este un alt exemplu de violenţă a poliţiei împotriva membrilor partidului Atac, pe lângă bătăile suferite de Dimitar Stoyanov, membru al Parlamentului European, şi de un consilier municipal din Sofia.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. rhythm: throb, pulsation, cadence, vibration, tick, measure
2. tired: weary, bushed, worn out, fatigued
3. blow: strike, stroke, hit, thump, punch
4. patrol: post, walk, precinct
5. strike: hit, batter, punch, cudgel, knock, pound, buffet
6. conquer: defeat, vanquish, rout, trounce, win, outdo, surpass
7. forge: break, hammer, stamp, pound
8. pulsate: palpitate, pound, throb, thump, vibrate, flutter

dictionary extension
© dictionarist.com