being in Romanian

Pronunciation
n. fiinţare, fiinţă, existenţă, viaţă, făptură, creatură, esenţă, prezenţă, străfund
a. prezent, existent, fiinţă: în fiinţă

Example Sentences

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Azi e 18 iunie şi e aniversarea Muirielei!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Muiriel is 20 now.
Muiriel are acum 20.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The password is "Muiriel".
Parola este „Muiriel”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I will be back soon.
Mă voi întoarce în curând.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is never going to end.
Asta nu se va termina niciodată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That was an evil bunny.
Asta a fost un iepuraș parșiv.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was in the mountains.
Am fost în munți.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is it a recent picture?
Este o fotografie recentă?
pronunciation pronunciation pronunciation err
You're in better shape than I am.
Ești într-o formă mai bună decât sunt eu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You are in my way.
Ești în calea mea.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

the state or fact of existing: presence, transcendency, coexistence, timeless existence, transcendence, existence, possibleness, living, state, animation, actuality, eternity, life, preexistence, subsistence, possibility, nonexistent, existing, beingness, timelessness, existent, aliveness
lack of prosperity or happiness or health: hardship, hard knocks, miserableness, misery, wretchedness, adversity
a contented state of being happy and healthy and prosperous: prosperity, eudaemonia, wellness, wellbeing, fool's paradise, successfulness, health, welfare, upbeat, eudaimonia


dictionary extension
© dictionarist.com