chimera in Romanian

Pronunciation
n. himeră, fantomă, închipuire, nălucă, vis

Example Sentences

Although this would be desirable, in view of the current crisis, it remains a chimera.
Deși acest fapt ar fi de dorit, având în vedere criza actuală, acesta rămâne o himeră.
pronunciation pronunciation pronunciation err


© dictionarist.com