compound in Romanian

Pronunciation
v. compune, amesteca, combina, aranja, rezolva, ajunge la un acord
n. compus, amestec, combinaţie {chim.}, component {chim.}
a. compus, combinat

Example Sentences

The conflicts and structural problems there are compounded by the negative phenomena in other regions of Africa.
Conflictele şi problemele structurale de acolo sunt compuse din fenomenele negative din alte regiuni ale Africii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We give a green light to Israel to proceed as it would wish and we have compounded that failure by ignoring the lessons of history.
Am acordat undă verde Israelului să acţioneze după propria sa voinţă şi am agravat acest eşec ignorând lecţiile oferite de istorie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It deals with dichloromethane (DCM), which is a colourless chemical compound with a sweet, pleasant and penetrating smell, similar to ether.
Textul se referă la diclormetan (DCM), un compus chimic incolor, cu un miros dulceag, plăcut şi puternic, asemănător eterului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately, it is precisely these that are frequently counterfeited and often contain no active substance apart from sugar and the tablet compound.
Din păcate, exact acestea sunt cel mai des contrafăcute şi de cele mai multe ori nu conţin nicio substanţă activă cu excepţia zahărului şi a compuşilor tabletei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As far as the common usage of this compound is concerned, the cost to society far outweighs any material benefits.
În ce priveşte utilizarea obişnuită a acestui compus, costul pentru societate depăşeşte cu mult orice beneficii materiale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The current economic crisis would have been compounded by turmoil on currency markets had we still had the peseta, lira, drachma and so on as separate currencies fluctuating wildly against each other.
Criza economică actuală ar fi fost însoţită de turbulenţe pe pieţele monetare dacă ar fi existat încă peseta, lira, drahma ş.a.m.d., ca monede separate care ar fi generat fluctuaţii ameţitoare ale cursurilor de schimb.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beef farmers in Northern Ireland were also caught up in this problem because they imported the compound feed which caused the problem in their animals.
Crescătorii de bovine din Irlanda de Nord au fost, de asemenea, afectaţi de această problemă, deoarece au importat furajele combinate care au cauzat problema în cazul animalelor lor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - I would like to draw attention to the fact that the economic crisis in the car industry in the Maltese Islands is being compounded because of a serious administrative blunder.
în scris. - Aş dori să atrag atenţia asupra faptului că în insulele malteze criza economică în industria de autovehicule este combinată din cauza unei grave erori administrative.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But it manifested itself in the compound feed from the Republic of Ireland.
Însă problema s-a concretizat sub forma hranei compuse pentru animale, provenite din Republica Irlanda.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Compound mixes are trade secrets built up over years of research and trial.
Amestecurile combinate reprezintă secrete comerciale realizate în urma multor ani de cercetări şi teste.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com