correction in Romanian

Pronunciation
n. corectare, corijare, corecţie, închisoare, corectură, rectificare

Example Sentences

Unfortunately, you did not mention this correction in the PSD study.
Din păcate, nu aţi menţionat această ajustare în studiul PSD.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The number of correction decisions relating to the Structural Funds has increased tremendously during this period.
Numărul deciziilor de corectare a erorilor legate de fondurile structurale a crescut foarte mult în această perioadă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have no doubt that the financial crisis will give rise to significant corrections in the future structure of the car market.
Nu am nicio îndoială că această criză financiară va determina corecţii semnificative asupra structurii viitoare a pieţei auto.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission has reinforced the financial corrections- action No 11 in the structural funds -: in 2008, an amount of 1 billion 500 million was recovered.
Comisia a consolidat corecţiile financiare - acţiunea nr. 11 din fondurile structurale -:în 2008, a fost recuperată suma de 1 miliard 500 de milioane.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are encouraged by the fact that we are still at first reading and therefore perhaps, at second reading, we will be able to regain some ground through corrections and improvements.
Suntem încurajaţi de faptul că ne aflăm încă la prima lectură şi poate că la a doua lectură vom reuşi să recâştigăm teren datorită corectărilor şi îmbunătăţirilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Where men are favoured over women, or vice versa, there must be serious corrections and viable protection to end this inconsistency.
În situaţiile în care bărbaţii sunt favorizaţi, sau invers, trebuie aplicate corecţii serioase şi o protecţie viabilă, pentru a pune capăt acestor incoerenţe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission proposal already authorises a pollution cost multiplication factor known as the mountain correction factor.
Propunerea Comisiei autorizează deja un factor de multiplicare a costului de poluare, cunoscut drept factorul de corecţie pentru zonele de munte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The truth is that nothing can stop this correction: interest rates were held too low for too long and now that the air has been pumped into the balloon, it is going to come out again.
Adevărul este că nimic nu poate opri această corecţie: ratele dobânzilor au fost prea mici pentru prea mult timp şi acum, când am umplut balonul cu aer, trebuie să ne aşteptăm să se dezumfle.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is where the corrections should apply.
Aici ar trebui să se aplice măsurile de remediere.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A correction is also needed here.
Şi aici este necesară o corecţie.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

the act of offering an improvement to replace a mistake; setting right: amendment, retribution, emendation, rectification, remedy, improvement, compensation, redress, recompense, remediation
something substituted for an error: editing, erasure, redaction
a quantity that is added or subtracted in order to increase the accuracy of a scientific measure: indefinite quantity, fudge factor
a drop in stock market activity or stock prices following a period of increases: free fall, drop, dip, fall
treatment of a specific defect: spinal fusion, therapy, fusion
a rebuke for making a mistake: chastening, reprehension, chastisement, rebuke, reprimand, reproof, reproval
the act of punishing: discipline, penalisation, penalization, spanking, penalty, punishment

dictionary extension
© dictionarist.com