craft in Romanian

Pronunciation
n. meserie, meşteşug, îndemânare, măiestrie, abilitate, breaslă, ambarcaţiune, şiretenie, şmecherie, viclenie

Example Sentences

The Commission came up with a very carefully crafted position on third countries investing in the EU, suggesting that the Commission speak on behalf of the EU on these issues.
Comisia a prezentat o poziţie întocmită cu măiestrie în ceea ce priveşte ţările terţe care investesc în UE, sugerând că, în acest domeniu, Comisia este cea care vorbeşte în numele UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is an effective way of improving the situation of assisting spouses, those millions of invisible workers employed in agriculture, craft occupations, commerce, SMEs and the liberal professions.
Această metodă contribuie la îmbunătăţirea situaţiei soţilor colaboratori, a milioanelor de lucrători invizibili din agricultură, artizanat, comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii şi profesiile liberale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fact is that the Union requires a larger budget and a budgetary policy crafted to promote economic recovery.
Adevărul este că Uniunea are nevoie de un buget majorat şi de o politică bugetară elaborată astfel încât să promoveze redresarea economică.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In sectors such as crafts, trade, tourism and hotels, the restrictions are only exceptions.
În sectoare precum meşteşugurile, comerţul, turismul şi hotelurile, restricţiile sunt doar excepţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This budget must be supported in the knowledge that it is perhaps too finely crafted for the current period of insecurity and working with it in 2010 will require a certain measure of flexibility.
Acest buget trebuie sprijinit luând în calcul faptul că este posibil să fie proiectat prea în detaliu în raport cu perioada actuală de nesiguranţă şi lucrul cu acesta în 2010 va necesita un anumit nivel de flexibilitate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Many of them are arriving in flimsy craft, and several thousand Africans are drowning without anyone protesting.
Multe dintre acestea sosesc în ambarcaţiuni fragile şi câteva mii de africani se îneacă, fără ca nimeni să protesteze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The craft sector offers employment potential and a unique wealth of knowledge that must be used to sustain the competitiveness of the European system.
Sectorul meșteșugăresc oferă potențial pentru ocuparea forței de muncă și o bogăție unică de cunoaștere care trebuie folosită pentru a susține competitivitatea sistemului european.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The key is clearly that the mechanism is crafted so that it can, in future, be fully incorporated into the Union system.
Soluția este, în mod evident, elaborarea acestui mecanism, pentru ca el să poată fi integrat complet, pe viitor, în sistemul Uniunii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An initial study on identification of future skills requirements in micro- and craft-type enterprises up to 2020 has just been published.
Tocmai a fost publicat un studiu inițial cu privire la identificarea necesităților viitoare în materie de competențe până în 2020.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com