create in Romanian

Pronunciation
v. crea, face, alcătui, înfiinţa, întemeia, numi intr-un post, acorda titlul, lăsa, stârni, produce, provoca, ridica, zidi

Example Sentences

If a natural language can be compared to a tree, which has developed during the course of time, Esperanto can be compared to a plastic tree, which was created artificially.
Dacă putem compara o limba maternă cu un copac, care s-a dezvoltat de-a lungul timpului, Esperanto poate fi comparată cu un copac artificial, care a fost creat artificial.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If a natural language can be compared to a tree, which has developed during the course of time, Esperanto can be compared to a plastic tree, which was created artificially.
Dacă o limbă naturală poate fi comparată cu un copac, car s-a dezvoltat de-a lungul timpului, Esperanto poate fi comparat cu un copac de plastic, care a fost creat artificial.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the beginning God created Heaven and Earth.
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the beginning God created the heaven and the earth.
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Passion creates suffering.
Pasiunea creează suferință.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.
Matematicieni sunt poeți, cu excepția faptului că ei trebuie să dovedească ceea ce creează fantezia lor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I created Frankenstein by my own hands.
L-am creat pe Frankenstein cu propriile maini.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The idea of creating a blacklist of unfair commercial practices, not only for business-to-consumer relations but also for business-to-business relations, is laudable.
Ideea creării unei liste negre de practici comerciale neloiale, nu numai pentru relaţiile comercianţi - consumatori, ci şi pentru relaţiile între comercianţi, este lăudabilă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We should remember that the Union was created for these very citizens.
Ar trebui să ne amintim că Uniunea a fost creată tocmai pentru cetăţeni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hence we are now establishing a minimum legal status for fishermen and in so doing we are creating a level playing field for global competition.
Stabilim aşadar în prezent un statut juridic minim pentru pescari şi, prin aceasta, creăm condiţii egale pentru toţi în vederea concurenţei globale.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. make: constitute, produce, effect, form, erect, build, forge
2. originate: give birth to, cause, author, invent, occasion, produce
3. conceive: devise, formulate

dictionary extension
© dictionarist.com