degenerate in Romanian

Pronunciation
v. degenera
n. lepădătură, degenerat
a. decăzut, degenerat

Example Sentences

We therefore hope that the Council will embrace the proposal by Commissioner Kovács and that this important vote today does not degenerate into internal squabbling.
Prin urmare, sperăm ca propunerea comisarului Kovács să fie acceptată de Consiliu şi ca acest vot important de astăzi să nu degenereze în certuri interne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Better cooperation makes sense, therefore, but it absolutely must not be allowed to degenerate into a bureaucratic obstacle race.
Prin urmare, este necesară o mai bună cooperare, dar în niciun caz nu trebuie să permitem ca aceasta să degenereze într-o cursă birocratică cu obstacole.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The MKO is a degenerate organisation, which is tantamount to a religious sect and which severely oppresses its own members, including within the camp.
PMOI este o organizaţie degenerată care echivalează cu o sectă religioasă şi care îşi supune membrii unor represalii severe, inclusiv în cadrul taberei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Another lesson identified in the report is the need for quicker and more decisive action by the international community in extremely tense situations which may degenerate into violence.
O altă lecţie desprinsă din raport este nevoia unei acţiuni mai rapide şi mai ferme din partea comunităţii internaţionale în situaţii foarte tensionate care pot degenera în violenţă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Please understand that you are currently very close to letting a Parliament which, in principle, I support, degenerate into a two-tier Parliament.
Vă rog să înţelegeţi că sunteţi foarte aproape să permiteţi unui Parlament, pe care eu, în principiu, îl susţin, să degenereze într-un Parlament duplicitar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(NL) Madam President, the democratic opening announced by the Turkish Government has degenerated into a democratic negation.
(NL) Doamnă preşedintă, deschiderea democratică anunţată de guvernul turc a degenerat într-o negare democratică.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is unfortunate that the protests of the last few weeks have degenerated into violence and have resulted in the loss of human life.
Este regretabil faptul că protestele din ultimele săptămâni au degenerat în violenţe şi s-a ajuns la pierderi de vieţi omeneşti.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe 2020 must not degenerate into a collection of unattainable desires for the future or a dustbin full of all of our unresolved issues, problems and frustrations.
Europa 2020 nu trebuie să degenereze într-o sumă de dorinţe irealizabile pentru viitor sau într-un coş de gunoi plin cu toate problemele nesoluţionate şi frustrările noastre.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, we cannot allow the EU to degenerate into a union of transfers.
Nu putem permite ca UE să degenereze într-o uniune de transferuri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I voted for this resolution, which is a step in the right direction as regards the reaction of the European Union to the revolution, which is degenerating into civil war, in Libya.
Am votat în favoarea acestei rezoluții ce reprezintă un pas în direcția potrivită în ceea ce privește reacția Uniunii Europene la revoluția, care degenerează în război civil, din Libia.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. worsen: decay, lessen, decrease, fall off
2. corrupt: depraved, wicked, immoral


© dictionarist.com