delegate in Romanian

Pronunciation
v. delega
n. delegat, trimis

Example Sentences

- Madam President, I recommended to my delegates from Ireland to abstain in the votes on both the von Wogau and Vatanen reports, because Ireland has retained its neutrality.
- Doamnă preşedintă, am recomandat delegaţilor mei din Irlanda să se abţină de la votarea rapoartelor von Wogau cât şi Vatanen, deoarece Irlanda şi-a păstrat neutralitatea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That was why we all delegated to Europe the national independence that we had prior to joining this project.
Acesta este motivul pentru care am delegat Europei independenţa naţională de care dispuneam înainte de a ne alătura acestui proiect.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In other countries, we delegate the resolution of conflicts to the African Union.
În alte ţări, delegăm Uniunii Africane sarcina de a rezolva conflictele.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is it the case that here, too, we want to delegate the work and the resolution of this conflict to the African Union?
Vrem oare şi în acest caz să delegăm Uniunii Africane munca şi sarcina de a rezolva acest conflict?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Why is it that we have not delegated practical cooperation to Frontex?
De ce nu am delegat modalităţile concrete de cooperare la Frontex?
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is the most important message this Parliament can give the Pittsburgh delegates.
Acesta este cel mai important mesaj pe care Parlamentul îl poate transmite delegaţilor care vor merge la Pittsburgh.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have only been here for five years, yet there are delegates here who have been working towards this historic moment for a long time.
Eu sunt aici doar de cinci ani, însă se află aici delegaţi care lucrează de mult timp pentru a se ajunge la acest moment istoric.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must now demand that the representatives of all the delegated UN bodies be allowed into these camps.
Acum trebuie să solicităm ca reprezentanţii tuturor organismelor delegate ale ONU să aibă acces în aceste tabere.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore support a resolution that has been drawn up by the anti-nuclear power delegate of my home region of Upper Austria, which calls on the EU to introduce a levy on nuclear power.
Prin urmare, susţin o rezoluţie care a fost elaborată de către delegatul împotriva energiei nucleare al regiunii din care provin, Austria Superioară, o rezoluţie care solicită UE să introducă o taxă pe energia nucleară.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Borisov has said that they - meaning the delegates of the Congress of the Bulgarian Socialist Party - are a bunch of impudent bandits.
Dl Borisov a spus că aceştia - adică delegaţii la Congresul Partidului Socialist Bulgar - sunt o adunătură de bandiţi impertinenţi.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com