develop in Romanian

Pronunciation
v. dezvolta, face să crească, extinde, face mai bun, stimula, desfăşura, expune amănunţit, manifesta, contracta, începe, da semne, developa, valorifica, transforma: se transforma, dezvolta: se dezvolta, creşte, progresa, evolua, constata: se constata, deveni cunoscut, lua proporţii, mări, desăvârşi

Example Sentences

Smokers are far more likely to develop lung cancer than non-smokers are.
Fumătorii vor dezvolta mult mai probabil cancer la plămâni decât nefumătorii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If a natural language can be compared to a tree, which has developed during the course of time, Esperanto can be compared to a plastic tree, which was created artificially.
Dacă putem compara o limba maternă cu un copac, care s-a dezvoltat de-a lungul timpului, Esperanto poate fi comparată cu un copac artificial, care a fost creat artificial.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If a natural language can be compared to a tree, which has developed during the course of time, Esperanto can be compared to a plastic tree, which was created artificially.
Dacă o limbă naturală poate fi comparată cu un copac, car s-a dezvoltat de-a lungul timpului, Esperanto poate fi comparat cu un copac de plastic, care a fost creat artificial.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The mandatory character of schooling is rarely analyzed in the multitude of works dedicated to the study of the various ways to develop within children the desire to learn.
Caracterul obligatoriu al școlarizării este rareori analizat în multitudinea de lucrări dedicate studiului diferitelor metode de a dezvolta în copii dorința de a învăța.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This directive will be crucial for the future development of consumer rights in the EU and for fully developing the potential of the internal market.
Această directivă va fi crucială pentru dezvoltarea viitoare a drepturilor consumatorilor în UE şi pentru dezvoltarea completă a potenţialului pieţei interne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trade and transport in the region are developing apace. The energy market, however, is stagnating.
Deşi comerţul şi transportul în această regiune cunosc o dezvoltare rapidă, piaţa energetică este în stagnare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This programme also supports cooperation between Spain and Colombia for developing circular migration.
Acest program susţine şi colaborarea între Spania şi Columbia pentru dezvoltarea migraţiei circulare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like the Commission to look more closely into the possibilities of making greater use of prize funds, whereby a person who develops a new pharmaceutical product receives a one-off sum.
Aş dori o analiză mai aprofundată a Comisiei asupra posibilităţilor de a utiliza într-o măsură mai mare fondurile din premii, prin care o persoană care dezvoltă un nou produs farmaceutic să primească o sumă unică.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are delighted that the Czech Presidency's response to the economic crisis focuses on developing the internal labour force and promoting vertical mobility.
Suntem încântaţi că răspunsul preşedinţiei cehe la criza economică se axează pe dezvoltarea forţei de muncă interne şi pe promovarea mobilităţii verticale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Required amounts for developing countries are estimated to go up to EUR 120-150 billion annually in 2020.
S-a estimat că sumele necesare ţărilor în curs de dezvoltare se ridică la 120-150 miliarde EUR anual în 2020.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com