evicted in Romanian

Pronunciation
v. evacua, alunga dintr-o proprietate

Example Sentences

Under pressure from rocketing rents, they fall into debt and are often evicted.
Sub presiunea creşterii chiriilor, aceştia se scufundă în datorii şi sunt frecvent evacuaţi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In 2005, 70 000 people were evicted and these people still live in dire circumstances.
În 2005, 70 000 de oameni au fost evacuați și trăiesc încă în condiții cumplite.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Since its creation in February 2009, Zimbabwe's Unity Government has done very little to improve people's situation, especially of those evicted in 2005.
De la crearea sa în februarie 2009, guvernul de uniune din Zimbabwe nu a făcut foarte mult pentru a ameliora situația persoanelor și, în particular, a persoanelor evacuate în 2005.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The government has imposed unaffordable lease renewal fees on the people who were evicted, and has failed to consult with citizens or to inform them of the upcoming regulations.
Guvernul a impus persoanelor evacuate taxe pe care nu își pot permite să le plătească și nu s-a consultat cu cetățenii sau nu i-a informat cu privire la viitoarele reglementări.
pronunciation pronunciation pronunciation err
People are being evicted who were already evicted in 2005 in Operation Murambatsvina, which incidentally means 'clean out the trash'.
Sunt evacuate persoane care au fost deja evacuate în 2005, prin operațiunea Murambatsvina, care, apropo, înseamnă "îndepărtarea gunoiului”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The same people who were cleaned out as trash last time are being evicted now.
Aceiași oameni care data trecută erau îndepărtați fiind considerate "gunoaie” acum sunt evacuați.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Christians are intimidated, evicted or killed with a clear purpose: religious cleansing.
Creștinii sunt intimidați, evacuați sau uciși cu un scop clar: exterminare religioasă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
dictionary extension
© dictionarist.com