excite in Romanian

Pronunciation
v. excita, provoca, stârni, exalta, impresiona puternic, aprinde, ambala, agita, emoţiona, mişca, stimula, zădărî, surescita, sensibiliza

Example Sentences

I'm so excited.
Sunt atât de entuziasmat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
School was exciting.
Şcoala era interesantă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
School was exciting.
Şcoala era captivantă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My sincere thanks go to all my fellow Members and other stakeholders who have helped to make this a constructive and exciting process.
Sincere mulţumiri tuturor colegilor deputaţi şi altor părţi interesate care au contribuit la acest proces constructiv şi entuziasmant.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wanted to speak on this but I have just got too much to say today, I am so excited by all the votes that have been going through the Chamber today.
Îmi propusesem să vorbesc despre aceasta, însă astăzi am prea multe de spus şi sunt copleşit de toate procedurile de vot care s-au desfăşurat azi în Parlament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In many ways, 2010 will be an exciting year for the EU budget.
Anul 2010 va fi în multe feluri un an captivant pentru bugetul UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Welcoming a British Prime Minister to the European Parliament is always a very exciting occasion.
A întâmpina un prim-ministru britanic în Parlamentul European este întotdeauna o ocazie foarte emoţionantă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
rapporteur. - (DA) Madam President, I am not sure whether I can speak with the same enthusiasm as Mr Savary, but intelligent transport systems are a very exciting topic.
raportoare. -(DA) Doamnă preşedintă, nu sunt sigură că pot vorbi cu acelaşi entuziasm ca domnul Savary, dar sistemele de transport inteligente sunt un subiect foarte interesant.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Then it will become exciting again.
Atunci va deveni din nou interesant.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We need bold democrats and in this new period we urgently need an exciting, democratic and genuinely effective Europe.
Avem nevoie de democraţi puternici şi în această nouă perioadă avem nevoie urgentă de o Europă impresionantă, democratică şi într-adevăr eficientă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com