exposed in Romanian

Pronunciation
a. neacoperit

Example Sentences

It is yet another turning point, and should be the last one that exposes the lack of governance of 27 countries.
Este un alt moment hotărâtor şi ar trebui să fie ultimul care scoate la iveală lipsa de guvernanţă a celor 27 de state.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Without that, we will be exposed to different threats and attempts to divide us, to fragment us.
Fără acest lucru, ne vom expune diverselor pericole şi încercări de a fi divizaţi, fragmentaţi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An estimated 30 million people work in this field and these people are exposed to significant hardships and dangers quite apart from the effects of globalisation.
Aproximativ 30 de milioane de persoane lucrează în acest domeniu, ele fiind expuse dificultăţilor şi pericolelor foarte diferite, în plus faţă de efectele globalizării.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Poland alone, the number of people exposed to this chemical agent in the workplace is estimated to stand at several thousand.
Doar în Polonia, numărul de persoane expuse la acest agent chimic la locul de muncă este estimat la câteva mii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It merely serves to expose the EU's arrogant disregard for democratic opinion.
Acest lucru serveşte doar la expunerea indiferenţei arogante a UE faţă de opinia democratică.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is a sector that has been particularly exposed to the globalisation process.
Este un sector care a fost deosebit de expus la procesul de globalizare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It will improve people's ability to strip paint safely without being exposed to dangerous, carcinogenic chemicals.
Acesta va îmbunătăţi capacitatea persoanelor de a decapa vopseaua în siguranţă, fără a fi expuse la substanţe chimice periculoase, cancerigene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is the reason why men and women are being exposed to hidden forms of discrimination.
Din această cauză, bărbaţii şi femeile sunt expuşi unor forme mascate de discriminare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
According to Eurobarometer, 74% of underage children use the Internet on a daily basis, and hence many of them are exposed to violent or pornographic elements.
Potrivit Eurobarometrului, 74% dintre minori folosesc zilnic internetul, şi deci foarte mulţi dintre aceştia sunt expuşi unor elemente violente sau pornografice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The report complains that non-EU countries produce food to very different production standards, thereby exposing EU agricultural products to unequal terms of competition.
Raportul reclamă că ţările nemembre ale UE produc alimente conform unor standarde de producţie foarte diferite, prin urmare, expunând produsele agricole din UE la condiţii inegale de concurenţă.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

with no protection or shield: unprotected, open
not covered with clothing: uncovered, unclothed


© dictionarist.com