failure in Romanian

Pronunciation
n. lipsă, slăbire, eşec, greş, cădere, faliment, fiasco, insucces, nereuşită, sfârşeală, ratat, ghinionist, avarie {tehn.}, pană, defecţiune, falie {geol.}, ruptură {geol.}

Example Sentences

There were 20 failures among 50 applicants.
Din 50 de aplicanţi, 20 au fost respinşi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She ascribed her failure to bad luck.
A atribuit eşecul său ghinionului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She ascribed her failure to bad luck.
Şi-a atribuit eşecul ghinionului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Every time a failure like that occurs in another department, I'm tempted to call them idiots, but then people like you come along to demonstrate what true idiocy looks like.
De fiecare dată când are loc o defecţiune ca asta într-un alt departament, sunt tentat să le zic idioţi, dar apoi apar oameni ca voi ca să demonstreze cum arată cu adevărat idioţenia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think there has been a failure of the researchers to work with the farmers, and we need more effort in relation to extension services to get the message across, to encourage and not to coerce.
Cred că cercetătorii au eşuat să colaboreze cu fermierii, şi este necesar să depunem un efort mai mare în legătură cu extinderea serviciilor pentru a putea transmite mesajul, a încuraja şi nu a obliga.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Srebrenica was a collective failure of the international community, the EU included.
Srebrenica a fost un eşec colectiv al comunităţii internaţionale, inclusiv al UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The failure of outdated technology and infrastructure may jeopardise the stable flow of gas to the EU.
Nefuncţionarea tehnologiei şi infrastructurii depăşite poate periclita fluxul constant de gaz către UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The failure to respect the agreement of 12 January by either Russia or the Ukraine would, in the view of the presidency and the Commission, be unacceptable.
Din perspectiva președinției și a Comisiei, nerespectarea acordului din 12 ianuarie, fie de către Rusia, fie de către Ucraina, este inacceptabilă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
History will therefore demand an explanation from many as accessories to the crime, at the very least due to their failures.
De aceea, istoria va cere o explicaţie multora dintre noi, deveniţi complici la aceste crime, cel puţin prin şovăiala de a acţiona.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is in fact the deadlock of your essentially humanitarian policy to alleviate the damage caused by the military occupation and the war that is the biggest failure.
Cel mai mare eşec este, de fapt, impasul politicii fundamental umanitare pe care o duceţi pentru a remedia daunele provocate de ocupaţia militară şi de război.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

an act that fails: flunk, nonaccomplishment, out, relapse, nonpayment, reverting, lapsing, nonremittal, naught, backsliding, relapsing, reversion, nonconformity, loss, default, lapse, failing, nonachievement, error, misplay, nonconformance
an event that does not accomplish its intended purpose: ruination, malfunction, occurrence, downfall, miss, malformation, flame-out, natural event, ruin, bust, breakdown, miscreation, occurrent, miscarriage, happening, equipment failure, flop, abortion, licking, fizzle, defeat, misfire
a person with a record of failing; someone who loses consistently: underdog, bankrupt, washout, flop, dud, unfortunate person, unsuccessful person, nonstarter, loser, unfortunate, insolvent, flash in the pan
lack of success: bankruptcy, fortune, destiny, fate, dead duck, bank failure, portion, lot, circumstances, crop failure, luck
an unexpected omission: omission, skip, disappointment, copout, breach, dashing hopes
inability to discharge all your debts as they come due: insolvency, bankruptcy© dictionarist.com