fortunately in Romanian

Pronunciation
adv. fericire: din fericire

Example Sentences

The Nigerian President praises the late dictator but, fortunately, he does demand a swift transfer of power to a democratically elected government.
Preşedintele nigerian aduce elogii ultimului dictator, însă, din fericire, acesta cere un transfer rapid al puterii către un guvern ales în mod democratic.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, Commissioner, the time has fortunately passed when the only known way to topple a government in West Africa was by means of a military coup.
Domnule preşedinte, domnule comisar, din păcate a trecut timpul când singurul mod cunoscut de a răsturna un guvern în Vest-Africa era prin intermediul unei lovituri de stat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, everything is there.
Din fericire, totul este acolo.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the present Commissioner realises that this should be seen in a wider context, and I am delighted that he is now giving this experiment a structural dimension.
Din fericire, actualul comisar îşi dă seama că acest lucru trebuie să fie văzut într-un context mai larg şi sunt încântat că acordă acum o dimensiune structurală acestui experiment.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, they have backtracked and have now indicated that the Commission's proposal can count on their full support.
Din fericire, aceştia au adoptat o strategie opusă şi acum au menţionat faptul că propunerea Comisiei se poate baza pe sprijinul lor total.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Although this report fortunately does not go that far, there is a casual reference to the assessment of children.
Deşi acest raport nu merge, din fericire, atât de departe, există o referinţă întâmplătoare la evaluarea copiilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This means we have a very great responsibility, but, fortunately, Mr Surján and Mr Maňka are dealing with it.
Acest lucru înseamnă că avem o responsabilitate foarte mare, dar, din fericire, dl Surján şi dl Maňka se vor ocupa de aceste probleme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most are carried out faster than prior to the regulation coming into force, fortunately, and within the 90 days set out in the regulation.
Majoritatea sunt executate mai repede decât înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, din fericire, şi în termen de 90 de zile prevăzute în regulament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, we have now sorted out a number of missing links, although Parliament would have liked to go further on a number of points.
Din fericire, am reuşit să identificăm un număr de legături lipsă, deşi Parlamentul ar fi agreat ideea de a face progrese în legătură cu anumite puncte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, some of the rules will immediately come into force.
Din fericire, unele din aceste reguli vor intra imediat în vigoare.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

by good fortune: as luck would have it, luckily, fortuitously
dictionary extension
© dictionarist.com