glove in Romanian

Pronunciation
n. mănuşă

Example Sentences

I found the gloves that were under the chair.
Am găsit mănușile care erau sub scaun.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A proper protective set-up consists of very high-spec gloves that have to be changed every three hours.
O modalitate de protecţie adecvată constă din mănuşi cu caracteristici foarte speciale care trebuie schimbate la fiecare trei ore.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The ban will mean that goods made from the meat, fat and skins of seals, such as bags, shoes, hats and gloves, will disappear from the common market.
Interdicţia va însemna că produsele derivate din carnea, grăsimea sau pielea focilor, cum ar fi genţile, pantofii, pălăriile şi mănuşile, vor dispărea de pe piaţa comună.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In my opinion, it is like starting to knit a glove and not getting any further than the thumb.
După părerea mea, ar fi şi când am începe să tricotăm o mănuşă şi nu am reuşi să facem decât degetul mare al acesteia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ukraine has requested international aid and, in particular, for vaccines, medicines, disinfectants, masks, gloves and laboratory supplies.
Ucraina a solicitat ajutor internaţional, în special pentru vaccinuri, medicamente, dezinfectante, măşti, mănuşi şi materiale de laborator.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is where the concept of solidarity comes in, a concept which should be obvious and which should go hand in glove with membership of the euro.
Aici intervine conceptul de solidaritate, un concept care ar trebui să fie evident şi să meargă mână în mână cu statutul de membru al zonei euro.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Crisis goes hand in glove with the capitalist system.
Criza este strâns legată de sistemul capitalist.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

the handwear used by fielders in playing baseball: baseball glove, baseball mitt, mitt, baseball equipment
showing skill and sensitivity in dealing with people: diplomatical, diplomatic, tactful
handwear: covers the hand and wrist: gantlet, metal glove, mitten, handwear, golf glove, thumb, hand wear, batting glove, kid glove, suede glove, gauntlet, finger
boxing equipment consisting of big and padded coverings for the fists of the fighters; worn for the sport of boxing: boxing equipment, boxing glove

dictionary extension
© dictionarist.com