grace in Romanian

Pronunciation
n. graţie, farmec, atracţie, eleganţă, bunăvoinţă, îndurare, iertare
v. împodobi, înfrumuseţa, cinsti, favoriza, gratifica, înzestra

Example Sentences

Isadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe.
Isadora Duncan a dansat cu atâta graţie încât a fost invitată să danseze în Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Nicolaides has apologised to the Thai Royal Family and has made an appeal for royal grace.
Dl Nicolaides şi-a cerut scuze în faţa familiei regale şi a făcut apel la o amnistiere regală.
pronunciation pronunciation pronunciation err
criteria for deciding on the duration of exemption/grace periods
criteriile de decizie cu privire la durata perioadelor de exceptare/grație;
pronunciation pronunciation pronunciation err
The widespread removal of tropical timber is driven by an insatiable appetite for products to grace our homes.
Eliminarea pe scară largă a lemnului tropical este condusă de un apetit insațiabil de a ne împodobi casele.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is really only by the grace of God that today we are not talking about multiple fatalities.
Doar datorită milei lui Dumnezeu nu vorbim astăzi despre victime multiple.
pronunciation pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com