greens in Romanian

Pronunciation
n. verdeaţă, zarzavat

Example Sentences

Miss Green teaches us music.
Doamna Green ne predă muzica.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Try to be as polite as you can before Mr Green.
Încearcă să fii cât de politicos poţi fi înaintea domnului Green.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The man we saw this morning was Mr Green.
Bărbatul pe care l-am văzut în dimineaţa asta era Dl. Green.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Colorless green ideas sleep furiously.
Idei verzi incolore dorm razant.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The chameleon changed its color to orange, green and yellow.
Cameleonul s-a schimbat în portocaliu, verde și galben.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The most common bell peppers are green, red or yellow.
Cei mai folosiţi ardei grași sunt verde, roșu și galben.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Firstly, it was Parliament that asked the Commission in its resolution of 17 November 2005 in the Green Paper on defence procurement to prepare this directive.
În primul rând, Parlamentul a invitat Comisia să propună această directivă în rezoluţia sa din 17 noiembrie 2005 în Cartea Verde privind achiziţiile publice în domeniul apărării.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Yes, economic recovery needs to be coupled with smart green growth if we want to come out of this crisis stronger.
Da, relansarea economiei trebuie asociată cu dezvoltarea tehnologiilor verzi inteligente dacă dorim să ieşim din această criză mai puternici.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am sure that fellow Green Members will agree with this.
Sunt sigur că Membrii ecologişti sunt de acord cu acest lucru.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, it will also provide an impetus to the green agenda by encouraging renewable energy and energy efficiency and a renaissance of nuclear energy.
Totuși, va furniza și un impuls pentru agenda ecologică prin încurajarea energiei regenerabile și a eficacității energetice, precum și o relansare a energiei nucleare.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

any of various leafy plants or their leaves and stems eaten as vegetables: wild spinach, sprout, veggie, turnip greens, leaf beet, salad green, spinach beet, spinach, veg, vegetable, sorrel, leafy vegetable, Swiss chard, dandelion green, French sorrel, chop-suey greens, chard, pigweed, green, beet green, salad greens, common sorrel, lamb's-quarter© dictionarist.com